ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΤΙΚEΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤWINNING

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΤΙΚΈΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤWINNING

Το σχολείο μας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας . Συγχαρητήρια στους μαθητές που συμμετείχαν στο έργο  eTwinning «PEACE IN THE EUROPEAN PAINTER΄S STUDIO»  : 

Μήνυμα από eTwinning Team :     

 

 Συγχαρητήρια! Το σχολείο σας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την εργασία σας στο έργο eTwinning «PEACE IN THE EUROPEAN PAINTER΄S STUDIO». Αυτό σημαίνει πως η εργασία σας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου σας έχει αναγνωριστεί στο  υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για μία ακόμη φορά, συγχαρητήρια για αυτό το μοναδικό επίτευγμα και ελπίζω να συναντηθούμε σε κάποια από τις εκδηλώσεις eTwinning κατά τη διάρκεια του έτους.
Με τους καλύτερους χαιρετισμούς
eTwinning Team

Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.