ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

αρχείο λήψης 4

Η αξιολόγηση σχολικής μονάδας είναι ένα διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας.

 

Σκοπός αυτής της αξιολόγησης  είναι η  βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Βοηθά στον εντοπισμό των αδυναμιών  , προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022- 2023

images 1