Παρουσιάσεις του νέου βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού

Στα χέρια του γράφοντος περιήλθε το άρτι εκδοθέν βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού προς χρήσιν των μαθητών με τον ακριβή τίτλο “Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου”.

Οι συγγραφείς του, Ιωάννης Κολιόπουλος, Αθανάσιος Καλλιανιώτης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης και Χαράλαμπος Μηνάογλου, ιστορικοί όλοι και διδάκτορες της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας, επιμελήθηκαν επιπλέον τα συνοδευτικά “Τετράδιο Εργασιών” για το μαθητή και “Βιβλίο Δασκάλου” για τους εκπαιδευτικούς (το τελευταίο δεν ευρέθη σε έντυπη μορφή).

Το διδακτικό αυτό πακέτο κατόπιν πρόσκλησης του ευθαρσούς σχολικού συμβούλου Δημητρίου Πλωμαρίτη θα παρουσιαστεί πρώτη φορά από το γράφοντα στην Πτολεμαΐδα σε δασκάλους της 4ης περιφέρειας ΔΕ Κοζάνης  την 7η Σεπτεμβρίου 2012.

Ακολούθως την 13η του επομένου μηνός ο γράφων θα ασχοληθεί με το ίδιο διδακτικό πακέτο σε εισήγησή του στο Α΄ εξάμηνο του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοζάνης με τίτλο “Τα βιβλία Ιστορίας του Δημοτικού: 21ος αιώνας μ.Χ.”

Οι ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι, φιλίστορες ή διανοητές μπορούν να μελετήσουν σχετικώς κατεβάζοντας τα εξής:

Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών

Βιβλίο Δασκάλου

ΔΕΑΠΠΣ -ΑΠΣ

Κατηγορίες: ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Ένα σχόλιο στο Παρουσιάσεις του νέου βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού

Αφήστε μια απάντηση