ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 1500 -1912

ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 1500 -1912

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ετυμολογία Κόζιανης: ποιοι και πως την ετυμολογούν ως σήμερα; Ποια η δική σας άποψη και γιατί.
Τοπογραφία Κοζάνης: Ποια τα ονόματα των συνοικιών της, των τριγύρω τόπων και των λόφων της; Γιατί ονομάστηκαν έτσι;
Γλωσσογεωγραφία Κοζάνης και περιχώρων: Καταγράψτε και σχολιάστε σε ποιες συνοικίες της Κοζάνης ή των περίγυρων κωμοπόλεων ή της υπαίθρου της ομιλούνταν ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά, τα τουρκικά, τα αρβανίτικα, τα αθιγγανικά, τα βλάχικα και τα σλάβικα.
Μεσαιωνικές φορεσιές αντρών και γυναικών: χρώματα, στολισμός, χρήση.
Επανάσταση Μπουρίνου 1878: ποια πρόσωπα ενεπλάκησαν, πως άρχισε και πως κατέληξε.
Η Κοζάνη στο Μακεδονικό Αγώνα: η πολιτική τους οργάνωση και οι εθελοντές αντάρτες. Σχολιασμός των.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δημητριάδης Βασίλης, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή, (εισαγωγή – μετάφραση –σχόλια), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1973
Καλινδέρης Μιχαήλ, Γραπτά μνημεία από τη Δυτ. Μακεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας, Επαρχιακή Φωνή, Πτολεμαϊδα 1940
Καλλιανιώτης ΑΘ., Παπανικολάου Κ., Σπυριδόπουλος Αριστοτέλης, Το Μεγάλο Συναξάρι: Αφανείς Γηγενείς Μακεδονομάχοι (1903 -1913), Πρόλογοι Ιωάννη Κολιόπουλου και Νικολάου Μέρτζου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011
Κούντουρας Αργύριος, «Τα τοπωνύμια της Κοζάνης», Ελιμειακά 47 (Δεκ. 2001) 160 -180
Κωφός Ευάγγελος, Η επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1969
Νοταρής Ιωάννης (επιμ.), Ανέκδοτα έγγραφα για την επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία, ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη 1966
Παπακωνσταντίνου Μιχάλης, Η γιαγιά μου η Ρούσα, Εστία, Αθήνα 1995
Παπακωνσταντίνου Μιχάλης, Η Πέτρινη πόλη, Εστία, Αθήνα 1995
Παπακωνσταντίνου Μιχάλης, Μια βορειοελληνική πόλη στην Τουρκοκρατία, ιστορία της Κοζάνης 1400 –1912, έκδ. Β΄, Εστία, Αθήνα 1998
Παπακωνσταντίνου Μιχάλης, Το χρονικό της μεγάλης νύχτας, Εστία, Αθήνα 1999
Πατρινέλης Χρίστος, «Πρώιμες ιστορικές μαρτυρίες για την Κοζάνη, τη Σιάτιστα και άλλες Κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας (1660)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5 (1996), Μνήμη Λέανδρου Βρανούση, 101-142
Πουκεβίλ Φραγκίσκος, Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία (Άνοιξη του 1806), εισαγωγή –μετάφραση- σχόλια Γιάννης Τσιάρας, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1990;
Τσότσος Γεώργιος, «Οι οικισμοί της περιοχής Κοζάνης –Σερβίων σε κατάστιχο του 1528», Ελιμειακά 64 (Ιούν.  2010) 60 -97
Χατζηιωάννου Χριστίνα –Μαρία, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία: ο κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2000

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση