Απάντηση στην αίτηση ερευνητικού προγράμματος

                                                                                                                           Κοζάνη : 12-02-2014
                                                                                                                            Αρ. Πρ.: 90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ                            

Ταχ. Δ/νση:    Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7                           
Ταχ. Κωδ.:     50100 Κοζάνη                                                  ΠΡΟΣ : κ. κ. Παυλό Κώστα &            
Τηλ.:               2461350434                                                                          Καλλιανιώτη Αθανάσιο       
Fax :                2461049319                                           
Email: info@kozlib.gr                          

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος

Αξιότιμοι κύριοι,
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης,  με την αριθμ. 57/2013 απόφασή του,  ύστερα από σχετικό αίτημά σας που αφορά στη χρηματοδότηση έρευνας κατάρτισης ενός «Ιστορικού – Γεωγραφικού Λεξικού Τοπωνυμίων της Ελίμειας», σας γνωρίζει ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης του ΝΠ, αλλά θα το επανεξετάσει στο μέλλον ανάλογα πάντα με την οικονομική δυνατότητα της ΚΔΒΚ.

 

                                                                                                           Θεόδωρος Βασδάρης
                                                                                                               Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση