Ο Κωνσταντίνος Κωττάκης γραφολόγος αποκαλύπτει στην Ημερησία τα στοιχεία που παρατηρούν στα υπό εξέταση κείμενα.

Τόσο οι δικαστικοί γραφολόγοι όσο και οι γραφολόγοι χαρακτηρολόγοι παρατηρούμε σχεδόν τα ίδια στοιχεία. Συνήθως ελέγχονται και αξιολογούνται 50-60 διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά που αφορούν τη δομή των γραμμάτων με τις χαρακτικές ιδιομορφίες τους και τα γραφολογικά σημεία που προκύπτουν, την κλίση, τη διεύθυνση, τη ταχύτητα των χαράξεων, τη χαρακτική πίεση, το ρυθμό, το γενικό επίπεδο, τη διάταξη του κειμένου ή των υπογραφών στο γραφικό ή υπογραφικό πεδίο κ.λπ. Ωστόσο, στη Δικαστική Γραφολογία είναι απαραίτητες ορισμένες μέθοδοι εξέτασης και μέτρησης ?φυσικές, χημικές ή μέσω οπτικών οργάνων? οι οποίες είναι άνευ αντικειμένου για το γραφολόγο χαρακτηρολόγο. Οι γραφολόγοι-χαρακτηρολόγοι, αφού εντοπίσουν τα γραφολογικά σημεία και τα ποσοτικοποιήσουν, συνήθως σε μια κλίμακα από 0 μέχρι 10 (αναλόγως του γραφολογικού συστήματος το οποίο ακολουθούν ή έχουν διδαχθεί), προχωρούν στην ψυχολογική πλέον ερμηνεία. Αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε γραφολογικό σημείο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, π.χ. γωνιώδης γραφή = αποφασιστικότητα, γιρλαντοειδής γραφή = καλοσύνη, ευαισθησία, οριζόντια γραφή = αρμονία συμπεριφοράς, κατακόρυφη γραφή = συναισθηματική σταθερότητα, αριστερή κλίση = ισχυρογνώμων και συγκρουσιακός τύπος. Στην περίπτωση αυτήν είναι αυτονόητο ότι η ψυχολογική ερμηνεία δεν ενδιαφέρει το δικαστικό γραφολόγο, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της δικαιοσύνης. Η Γραφολογία με την έννοια της χαρακτηρολογίας δεν βρίσκει εφαρμογή στα δικαστήρια.

Τι γίνεται στην περίπτωση ενός ηλεκτρονικού κειμένου, όπως είναι σήμερα το σύνηθες;

Είναι πλέον δυνατή και η γραφολογική έρευνα σε γραφή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτών, καθώς και σε άλλα ειδικά γραφολογικά θέματα που στο παρελθόν δεν υπήρχε η δυνατότητα ασφαλούς συμπεράσματος, όπως είναι η ποιοτική ανάλυση και ο διαχωρισμός μελανών, τα σημεία που τέμνονται δύο χαράξεις, η λανθάνουσα γραφή κ.λπ.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων