Εργασίες για το σπίτι 12/3

Μαθηματικά:
Στην τάξη κάναμε επανάληψη λύνοντας τις ασκήσεις της φωτοτυπίας. Θα συνεχίσουμε και αύριο. Θυμίζω ότι θα γράψουμε διαγώνισμα την Πέμπτη 14/3 στα παρακάτω:

  • ισοδύναμα κλάσματα
  • πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό & διαίρεση κλασμάτων (απλά, μεικτά, καταχρηστικά)
  • σύγκριση κλασμάτων
  • αναγωγή στην κλασματική μονάδα

Κάνω εξάσκηση στο σπίτι λύνοντας με δικούς μου αριθμούς τα προβλήματα/ασκήσεις που έχουμε λύσει στην τάξη από τις φωτοτυπίες. Μπορείτε να κάνετε εξάσκηση και εδώ Ε-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΝΟΤΗΤΑ 3).

Ιστορία:
Κεφ. 28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα. Μπορούμε να διαβάζουμε το μάθημα είτε μέσα από το σχεδιάγραμμα, είτε από τις ερωτήσεις του φυλλαδίου (σε συνδυασμό με ανάγνωση του κειμένου του βιβλίου).

Γλώσσα:
Η ύλη για το διαγώνισμα για την Τρίτη 19/3 είναι η εξής:

  • ονοματικές & ρηματικές φράσεις (σελ. 181-182 Γραμματική) – να εξοικειωθώ με την μετατροπή από τη μια στην άλλη
  • υποτακτική, παρατακτική σύνδεση & ασύνδετο σχήμα (φωτοτυπία ή σελ. 169-171 Γραμ.) – να μπορώ να αναγνωρίζω τον τρόπο σύνδεσης
  • σύνθετες λέξεις με προθέσεις (σελ. 168 Γραμ.) & η πρόθεση “συν” (φωτοτυπία) – να φτιάχνω σύνθετες λέξεις με τις προθέσεις αυτές & να αναγνωρίζω τα συνθετικά τους
  • κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις (φωτοτυπία) – να μπορώ να τις ξεχωρίζω και να αναγνωρίζω τι δευτερεύουσες προτάσεις είναι (π.χ. χρονική)
  • επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ & το επίρρημα πολύ (φωτοτυπία  ή σελ. 105 Γραμ.)

Μαθαίνω πολύ καλά τη θεωρία από τις φωτοτυπίες ή από το Βιβλίο της Γραμματικής. Οι φωτοτυπίες έχουν μοιραστεί στα παιδιά, εδώ επισυνάπτονται για διευκόλυνση για όσους/ες δεν τις έχουν ή τις έχασαν. Μπορείτε να κάνετε και εξάσκηση σε παιχνίδια εδώ: Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ (netboard.me) (ΕΝΟΤΗΤΑ 9). Θα προστεθεί επιπλέον υλικό.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση