Για την Παρασκευή 15 Μαΐου

Γλώσσα: Β.Μ. σελ.20, ασκ.2. Μετάτρεψε το κόμικς σε αφηγηματικό κείμενο: ευθύ σε πλάγιο λόγο.

Να κλίνεις τις παρακάτω εκφράσεις. Για τη θεωρία δες εδώ:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/580/3788,16659/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/580/3788,16660/

  • Ο μέλλων σύζυγος
  • Η ενδιαφέρουσα παρουσίαση
  • Το επείγον περιστατικό
  • Ο οξύς πόνος
  • Η βραχεία νοσηλεία
  • Το δριμύ ψύχος

Μαθηματικά: Τ.Ε. σελ.,24, δραστηριότητα με προεκτάσεις & σελ. 25, ασκ.1.

Αφήστε μια απάντηση