Για τη Δευτέρα 18 Μαΐου

Γλώσσα: Να αναπτύξεις το παρακάτω θέμα σε μια- δύο παραγράφους «Τι θα
ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω;».
Τ.Ε. σελ.31, ασκ.2, σελ.33, ασκ.4, σελ.35, ασκ.6&7.
Μαθηματικά: Τ.Ε. σελ.26, δραστηριότητα με προεκτάσεις, σελ.27, ασκ.2&3,
σελ.28,ασκ.4.
Γεωγραφία (για τις 22.5): Η Ασία, σελ.115-116, πού βρίσκεται. Να μελετήσεις τον
πολιτικό και τον γεωφυσικό χάρτη.
Άσκηση: Να καταγράψεις όλες τις χώρες και τις πρωτεύουσες της Ασίας σε
αλφαβητική σειρά.

 

Αφήστε μια απάντηση