Για την Τετάρτη 13 Μαΐου

Γλώσσα: Β.Μ. σελ. 16, ασκ. 1. Να γράψεις μια σύντομη βιογραφία για μια σημαντική γυναικεία προσωπικότητα στο padlet: https://padlet.com/stefblue211/fq1fn2751ir3oxin

Μαθηματικά: Τ.Ε. σελ. 23, ασκ.1.

Αφήστε μια απάντηση