Αριστα στην έρευνα, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και υψηλό επίπεδο προσόντων του διδακτικού προσωπικού είναι μερικά μόνο από τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν για πέντε τμήματα ΑΕΙ – ΤΕΙ από τις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών.

Ωστόσο, καταγράφονται και «μελανά» σημεία για ορισμένα από αυτά, όπως το μεγάλο ποσοστό φοιτητών που εγκαταλείπει τις σπουδές του, οι ελλείψεις σε προσωπικό και σε αίθουσες αλλά και η παρακώλυση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές.

Μπορούν καλύτερα τα ΑΕΙ - ΤΕΙ

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πέντε εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης που δημοσιοποιήθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα ελληνικά τμήματα αξιολογούνται σε γενικές γραμμές θετικά, ωστόσο χρειάζονται πολλές βελτιώσεις ώστε να φτάσουν σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

 

Η κατάσταση ανά τμήμα, όπως αποτυπώθηκε από τους αξιολογητές (θετικά και αρνητικά σχόλια), έχει ως εξής:

 

Τμήμα Φυσικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Τα μέλη της Επιτροπής τόνισαν πως το συνολικό πρόγραμμα που προσφέρεται είναι ιδιαίτερα επιτυχές. Στα συμπεράσματά τους υποστηρίζουν ότι:

  • Το τμήμα έχει σαφώς αναπτυχθεί σε επίπεδο αριστείας στην έρευνα.
  • Οι απόφοιτοί του έχουν καταλάβει θέσεις σε ηγετικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα.
  • Το τμήμα χρειάζεται επειγόντως νέες θέσεις βοηθητικού τεχνικού προσωπικού και ένα σχέδιο προσέλκυσης νέων μελών διδακτικού προσωπικού νεαρής ηλικίας.
  • Η μέση διάρκεια σπουδών είναι περίπου 6 χρόνια, μόνο το 8% των φοιτητών επιτυγχάνει να αποφοιτήσει σε 4 χρόνια, ενώ περίπου το 18% των αποφοίτων συνεχίζει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επισημάνσεις

 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Στην έκθεση αξιολόγησης επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα -αλλά και γενικότερα στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον- επικρατεί μία αντιακαδημαϊκή και αντιδημοκρατική ατμόσφαιρα, η οποία αναστέλλει και παρεμποδίζει την πραγμάτωση των ακαδημαϊκών φιλοδοξιών των φοιτητών.

 

Μάλιστα τονίζεται «η απουσία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των υπευθύνων για βανδαλισμούς και εκφοβισμό τόσο των φοιτητών όσο και του διδακτικού προσωπικού». Κατά τα λοιπά:

  • Το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος έχει τα κατάλληλα προσόντα για να διδάξει τα μαθήματα.
  • Το τμήμα πάσχει από έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας επαρκώς εξοπλισμένων και αρκετά ευρύχωρων για το μέγεθος των ακροατηρίων.
  • Τα ερευνητικά προγράμματα και το παραγόμενο από τα εργαστήρια έργο παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, παρά την ανεπαρκή υποδομή σε ορισμένες περιπτώσεις.
  • Χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας γίνεται από τα περισσότερα μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Εντούτοις, σε αρκετές αίθουσες δεν υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός (υπολογιστές, προβολείς, οθόνες) και πρέπει να τον δανείζονται και να τον μεταφέρουν προσωπικά οι ενδιαφερόμενοι διδάσκοντες.

 

ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ
Καθηγητές υψηλού επιπέδου, χαμηλό ποσοστό αποφοίτησης

 

Η συνολική εντύπωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας είναι θετική. Οι καθηγητές είναι υψηλού επιπέδου στην πλειονότητά τους, οι ερευνητικές επιδόσεις και προσπάθειες ξεπερνούν τις συνήθεις επιδόσεις και απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα και την υποστήριξη που έχουν.

 

Ωστόσο, στα αρνητικά καταγράφεται το γεγονός ότι το 35% των φοιτητών εγκαταλείπει τις σπουδές του, ενώ προκύπτει ότι το πρόγραμμα και το τμήμα χρειάζονται πολύ περισσότερους χώρους για γραφεία, εργαστήρια και αίθουσες διαλέξεων.

  • Για το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) γίνεται ιδιαίτερη μνεία για την πολύ υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, ενώ οι αξιολογήσεις των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους σπουδαστές είναι γενικά άνω του μέσου όρου. Ενα πρόβλημα που χρήζει μέγιστης προσοχής, σημειώνει η Επιτροπή, είναι το χαμηλό ποσοστό αποφοίτησης.
  • Το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με τους αξιολογητές, είναι έτοιμο και έχει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μεταπτυχιακού προγράμματος υψηλού επιπέδου Master στη Μηχανολογία, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών είναι, σε μεγάλο βαθμό, ικανοποιητική.

Ως αρνητικά στοιχεία του τμήματος περιγράφονται η υψηλή αναλογία διδασκόντων μερικής απασχόλησης προς διδάσκοντες πλήρους απασχόλησης, κάτι που φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα της διδασκαλίας.

 

Επίσης προκύπτει ότι τόσο οι διδάσκοντες μερικής απασχόλησης όσο και οι διδάσκοντες πλήρους απασχόλησης δεν είναι άμεσα ή και καθόλου διαθέσιμοι στους φοιτητές μετά το τέλος των διαλέξεών τους.

Ανακτήθηκε από: http://www.ethnos.grΘα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση