Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 4(24-28), Η προπαίδεια, Μαθηματικά α τεύχος

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

Μαθαίνω την προπαίδεια του 5 και του 10

5 και 10

 

Παιχνίδια

 

 

πηγή

πηγή

 

περισσότερα εδώ