Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 4(24-28), Η προπαίδεια, Μαθηματικά α τεύχος

Βρίσκω την προπαίδεια του 9

9 1

9 Τα πολλαπλάσια του 9

 

 

πηγή

πηγή

περισσότερα εδώ

Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 4(24-28), Η προπαίδεια, Μαθηματικά α τεύχος

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

Μαθαίνω την προπαίδεια του 5 και του 10

5 και 10

 

Παιχνίδια

 

 

πηγή

πηγή

 

περισσότερα εδώ

Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 4(24-28), Μαθηματικά α τεύχος

Βρίσκω την προπαίδεια του 5

προπαίδεια 5

 

 

5

Τα πολλαπλάσια του 5

sign

 

πηγή

πηγή

Online φύλλα εργασιών
πατήστε εδώ και εδώ 
και εδώ