Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 3(16-23), Μαθηματικά α τεύχος

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους-Το συμπλήρωμα του 100

 

 

Προβλήματα αφαίρεσης

 

 

 

περισσότερα εδώ