Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 4(24-28), Μαθηματικά α τεύχος

Βρίσκω την προπαίδεια του 5

προπαίδεια 5

 

 

5

Τα πολλαπλάσια του 5

sign

 

πηγή

πηγή

Online φύλλα εργασιών
πατήστε εδώ και εδώ 
και εδώ