Η πρώτη μας δημοσκόπηση!

Οι μαθητές του ΣΤ2, αφού ενημερώθηκαν για το project, τους στόχους μας και τις προσδοκίες μας από αυτό, πήραν μέρος στην πρώτη δημοσκόπηση του έργου μας (συμπλήρωση online google form) προκειμένου να διερευνηθεί η πρότερη γνώση τους σε ότι αφορά στη ρομποτική και στα κιτ ρομποτικής.