Όταν ο προγραμματισμός «συναντά» τους 17 ΠΣΒΑ…

Οι eTwinners του Ε1 διδάχθηκαν τον μήνα Ιανουάριο προγραμματισμό στο περιβάλλον της EasyLogo. Ως πρεσβευτές των 17 ΠΣΒΑ, σχεδίασαν τα logos των στόχων χρησιμοποιώντας τις εντολές που είχαν διδαχθεί και όπως αποδείχθηκε κατανόησαν πλήρως! Δείτε τις υπέροχες προγραμματιστικές δημιουργίες τους ξεφυλλίζοντας το e-book μας παρακάτω: