Κυματική φύση της ύλης – Louis de Broglie, o πρίγκιπας της δυϊκότητας

broglie big

Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός

O de Broglie το 1923 τόλμησε να θέσει το εξής απλό ερώτημα: εάν τα φωτεινά κύματα μπορούν να συμπεριφέρονται σαν σωματίδια, μπορούν άραγε και τα σωματίδια, όπως τα ηλεκτρόνια, να συμπεριφέρονται ως κύματα; Η απάντηση του de Broglie ήταν θετική, καθώς διαπίστωσε ότι, αποδίδοντας σε ένα ηλεκτρόνιο ένα «πλασματικό συναφές κύμα» συχνότητας f και μήκους κύματος λ, μπορούσε να εξηγήσει την ακριβή θέση των τροχιών στο κβαντικό άτομο του Bohr.

Αν η εξίσωση της ενέργειας ενός φωτονίου E=hf= hc/\lambda  συνδυαστεί με την εξίσωση ισοδυναμίας μάζας – ενέργειας E=mc^2  προκύπτει για το μήκος κύματος του φωτονίου \lambda= h/mc= h/p , όπου p=mc η ορμή του φωτονίου. Ο de Broglie επέκτεινε τη σχέση μήκους κύματος – ορμής και στα σωματίδια, θεωρώντας την κίνηση σωματιδίου ισοδύναμη
με “κύμα” μήκους κύματος:\lambda=\frac{h}{p} .

Περισσότερα στο άρθρο:

Louis de Broglie, o πρίγκιπας της δυϊκότητας

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων