Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Η διαδικασία απόκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού συνοψίζεται με οδηγίες βήμα-βήμα που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) http://www.aped.gov.gr/. Οι οδηγίες αυτές αφορούν την αρχική διαδικασία που θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ψηφιακά πιστοποιητικά για να υπογράφουμε ηλεκτρονικά έγγραφα. Η ουσιαστική και καθημερινή αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών αποτελεί διαφορετικό ζήτημα, για το οποίο υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες εδώ: http://www.aped.gov.gr/.

Για να προχωρήσετε τη διαδικασία είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε ένα USB token. Όσον αφορά τη διαδικασία, τα βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ θα σας κατατοπίσουν πλήρως για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε.

Τα βήματα 1, 2 και 3 αποτελούν την τυπική διαδικασία της ταυτοποίησής σας και θα πρέπει να τα διεκπεραιώσετε μόνοι σας.

Βήμα 1 → Προμήθεια ΑΔΔΥ (είναι η αγορά του USB token).

Βήμα 2 → Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ (θα συνδεθείτε με τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε στο taxisnet).

Βήμα 3 → Μετάβαση σε ΚΕΠ (θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης του ΕΡΜΗ, που είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ www.aped.gov.gr/images/entypa/pki_citizen_yp_dilosi.pdf. Επίσης θα χρειαστείτε μια απλή βεβαίωση εργασίας, από όπου θα προκύπτει ότι είστε δημόσιος υπάλληλος με θέση ευθύνης.

Τα βήματα 4 και 5 αφορούν τη ρύθμιση του υπολογιστή σας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ για λεπτομερείς οδηγίες, όμως θα πρέπει πρώτα να έχετε ολοκληρώσει τα 3 προηγούμενα βήματα.

Βήμα 4Προετοιμασία Υπολογιστή (αφορά τη ρύθμιση των πιστοποιητικών και μπορεί να αγνοηθεί εφόσον ολοκληρωθεί το βήμα 5 και στη συνέχεια γίνει εγκατάσταση του ακόλουθου πακέτου ρυθμίσεων από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ www.aped.gov.gr/images/ektelesima/Win7-10_Certificates_IE_AdobeDC_install.zip).

Βήμα 5 → Εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων (αναφέρεται στον οδηγό του USB token που θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση στον υπολογιστή σας και τον Acrobat Reader που θα πρέπει να είναι ενημερωμένος στην τελευταία έκδοση για να υποστηρίζει τη διαχείριση ψηφιακών υπογραφών).

Βήμα 6 → Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού (αφορά τη διαμόρφωση του USB token με το δικό σας ψηφιακό πιστοποιητικό. Επειδή για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται εξειδικευμένες ενέργειες με προχωρημένες ρυθμίσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε οπωσδήποτε στον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα).

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, θα είστε σε θέση να υπογράφετε ψηφιακά τα έγγραφα που εκδίδει το σχολείο σας.

Επιστροφή στο κεντρικό άρθρο:

Ψηφιακά Πιστοποιητικά – Επισκόπηση Διαδικασίας

Σχετικά με Ιωάννης Κυριαζής

Ο Ιωάννης Κυριαζής είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής στα Ιωάννινα.
Είναι διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Την περίοδο αυτή είναι υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση