Έλεγχος εγκυρότητας Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Αρκετοί θεωρούν ότι το πλαίσιο με την ψηφιακή υπογραφή που εμφανίζεται μέσα στο έγγραφο είναι εκείνο που πιστοποιεί την εγκυρότητα του εγγράφου. Στην πραγματικότητα όμως το πλαίσιο αυτό αποτελεί απλώς μια οπτική ένδειξη για το γεγονός ότι το έγγραφο συνοδεύεται από ψηφιακό πιστοποιητικό.

Για να επιβεβαιώσουμε την εγκυρότητα ενός εγγράφου θα πρέπει να κάνουμε διπλό κλικ επάνω στο πλαίσιο της ψηφιακής υπογραφής και να δούμε τις ιδιότητες του πιστοποιητικού στο παράθυρο που εμφανίζεται. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται καθόλου το πλαίσιο, μπορούμε να ελέγξουμε το πλαίσιο στο πάνω μέρος του εγγράφου που θα έχει την ένδειξη ‘Signed and all signatures are valid’, το οποίο στη δεξιά του πλευρά έχει το κουμπί (Signature Panel). Πατώντας το κουμπί αυτό εμφανίζονται στο αριστερό πλαίσιο οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού.

Στο πρώτο παράθυρο βλέπουμε ότι το εικονίδιο της υπογραφής στην αριστερή πλευρά έχει ένα πράσινο σύμβολο ‘τικ’. Αν υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό το σύμβολο θα έχει ένα κίτρινο θαυμαστικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε να δούμε και τις ιδιότητες της υπογραφής.

Στο επόμενο παράθυρο βλέπουμε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη χρονοσφραγίδα του πιστοποιητικού και αν το πιστοποιητικό προέρχεται από έμπιστο πάροχο (στην περίπτωσή μας ο ΕΡΜΗΣ). Ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε να δούμε στο επόμενο παράθυρο, που θα δούμε αν πατήσουμε το κουμπί (Show Signer’s Certificate).

 

Εδώ μπορούμε πχ να δούμε αν το πιστοποιητικό προέρχεται από ασφαλή διάταξη ΑΔΔΥ (δηλαδή USB token) ή αν είναι χαλαρής πιστοποίησης (δηλαδή λιγότερο ασφαλές). Για τα πιστοποιητικά του ΕΡΜΗ αυτό το βλέπουμε από την καρτέλα details, όπου αφού εντοπίσουμε την ιδιότητα Certificate policy, βλέπουμε την τιμή της στο παρακάτω πλαίσιο. Αν τελειώνει σ 1.7.1.1.1 τότε προέρχεται από ασφαλή διάταξη. Αν τελειώνει σε 1.7.1.1.3 πρόκειται για χαλαρή πιστοποίηση.

Επιστροφή στο κεντρικό άρθρο:

Ψηφιακά Πιστοποιητικά – Επισκόπηση Διαδικασίας

Σχετικά με Ιωάννης Κυριαζής

Ο Ιωάννης Κυριαζής είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής στα Ιωάννινα.
Είναι διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Την περίοδο αυτή είναι υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση