Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ – Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ώρες: 6

5o – Κεφάλαιο
Η τοπική κοινωνία
Προτάσεις Πολλαπλής Επιλογής / Σωστού – Λάθους

Κάθε Έλληνας πολίτης είναι δημότης

α) ενός μόνο Δήμου ή μιας μόνο Κοινότητας, β) πολλών Δήμων ή Κοινοτήτων

Δημότες ενός Δήμου είναι όσοι

α) είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο, β) όσοι κατοικούν στο Δήμο αυτό

Το τέκνο που γεννήθηκε

α) είναι δημότης του Δήμου, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του, β) δεν είναι δημότης κανενός Δήμου γιατί δεν έκλεισε τα 18 έτη

Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημομοτικές εκλογές

α) όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου, β) όσοι κατοικούν στα όρια του Δήμου

Οι οι ομογενείς και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α) δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, β) έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν

Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να

εκλέγει και έχει συμπληρώσει το
α) 25ο έτος, β) 21ο έτος

Δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει

α) 20ο έτος, β) το 18ο έτος, γ) το 22ο έτος

Δημοτικός σύμβουλος , σύμβουλος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί και ο πολίτης κράτους-μέλους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ομογενής. Σ/Λ

Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που συγκέντρωσε την

απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελ­τίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα.

Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του

α) επιλαχόντος συνδυασμού, β) επιτυχόντος συνδυασμού.

Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία τότε

α) η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους,   β) η ψηφοφορία ακυρώνεται

Ο  επιτυχών συνδυασμός καταλαμβάνει

α) Τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου β)  τα δύο πέμπτα (2/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.

Οι επιλαχόντες συνδυασμοί καταλαμβάνουν

α) Τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου β)  τα δύο πέμπτα (2/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
Δημοσιεύθηκε στην Μαθήματα, Πολιτική Παιδεία Α΄. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση