Όταν 9 ώρες γλώσσα (ξανα)μετράνε όσο 2 γ̶υ̶μ̶ν̶α̶σ̶τ̶ι̶κ̶ή̶ πρότζεκτ…

Στο ΦΕΚ 110 (τεύχος Α΄) της 7/5/14 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 68 του Υπουργείου Παιδείας το οποίο επικαιροποιεί το ΠΔ 60/2006 (Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου), με βάση το Νόμο 4186/2013 (Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις), και βάζει μια τάξη στις γλωσσικές αστοχίες -για να το πούμε ευγενικά- των άρθρων 2 και 3 του παραπάνω Νόμου για την αξιολόγηση και την προαγωγή των μαθητών του Λυκείου.

http://j.mp/pd68-2014
και
http://j.mp/N4186-2013

Ωστόσο, με το εδάφιο 39 του Άρθρου 1 του εν λόγω ΠΔ (68/2014), απαλείφθηκε μία σημαντική ρύθμιση της τελευταίας στιγμής πέρσι. Συγκεκριμένα το εδάφιο 39 ορίζει σε ό,τι αφορά την Α΄ Τάξη:

39) Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του π.δ. 60/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 48/2012 και συμπληρώθηκε από το π.δ. 24/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο Γενικός βαθμός προαγωγής προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» και στη «Φυσική Αγωγή» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.…»

Στο κείμενο, λοιπόν, που αντικαθίσταται υπήρχε μία ρύθμιση που όριζε το πλήθος των κλάδων ως συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα με κλάδους στην Α΄ Λυκείου για το Γενικό Βαθμό Προαγωγής.

«Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μη κλαδικών μαθημάτων και των γινομένων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού ετήσιας επίδοσης κάθε κλαδικού μαθήματος επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μη κλαδικών μαθημάτων και των κλάδων των μαθημάτων.»

Το παραπάνω εδάφιο είχε προστεθεί με την περ. 3 άρθρου 1 ΠΔ 24/2013 (ΦΕΚ Α 55/6.3.2013) και είχε ισχύ από το σχολικό έτος 2012-2013. Με τον τρόπο αυτό διορθωνόταν η μειωμένη συμμετοχή διπλών και τριπλών στην ουσία μαθημάτων στο τελικό αποτέλεσμα. Μετά τη νέα αντικατάσταση, επανήλθε η αδικία: ο βαθμός στις 9 ώρες της Ελληνικής Γλώσσας ή τις 6 των Φυσικών Επιστημών συμμετέχει στο τελικό αποτέλεσμα, το Γενικό Βαθμό Προαγωγής του μαθητή, όσο οι 2 ώρες των Θρησκευτικών κι οι 2 ώρες της Φυσικής Αγωγής.

Το Υπουργείο οφείλει να ορίσει εκ νέου συντελεστές 3, 3 και 2 για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας, των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών.
Επίσης, καλό είναι να διευκρινιστεί στην ομάδα του myschool ότι με τον όρο «προσέγγιση δεκάτου» νοείται η στρογγυλοποίηση και όχι η αποκοπή στο πρώτο δεκαδικό, όπως φαινόταν να συμβαίνει μέχρι πρότινος σε «κάθετους» υπολογισμούς Μ.Ο. στην εφαρμογή του myschool.

Αφήστε μια απάντηση