Καλές Πρακτικές

  • Εργασία από το  1ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Ιωαννίνων, τάξη Δ΄3 που εκπονήθηκε από τους μαθητές με την καθοδήγηση του δασκάλου της τάξης Λάμπρου Ιωάννη.

Κατασκευές από το ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς

Το ΕΠΑΛ Παραμυθιάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» κατασκεύασε τα παρακάτω δύο τεχνουργήματα:

 «Έξυπνη εκκολαπτική μηχανή», το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά το σχολικό έτος 2018–2019. Η έξυπνη εκκολαπτική μηχανή είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη μηχανή για την επώαση εκατό (100) αυγών, επί δεκαοχτώ ημέρες, και την τριήμερη εκκόλαψή τους για την παραγωγή πουλιών, με δυνατότητα επέκτασης  στα διακόσια (200) αυγά.

 «Υδροπονία πόλης», σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά το σχολικό έτος 2019–20. Η υδροπονία πόλης είναι μια κατασκευή αυτοματοποιημένη για την καλλιέργεια φυτών (μαρούλια, ντομάτα, ρόκα, φράουλες κ.α), σε οικιακό χώρο, αφού έχουν δημιουργηθεί οι φυσικές συνθήκες που απαιτούνται, με τεχνητά μέσα.

Άρθρο Μαρούλας Παπαευσταθίου για την εκδήλωση του ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ