ΑΡΧΙΚΗ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ.

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ ιδρύθηκε με το Ν.4547 και την υπουργική απόφαση Φ.351.1/49/167596/Ε3 στο πλαίσιο των ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και έχει, ενδεικτικά, ως αποστολή:

  • την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω επιμορφωτικών δράσεων
  • την παρακολούθηση, το συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων
  • την παιδαγωγική υποστήριξη στον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου

Ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και συνεργάζεται με τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών Ε.Κ.Φ.Ε., τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ. και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία Κ.Ε.Α.

  • Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα από τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ κ. Δήμο Ανδρέα.