Γραμματεία

Το διοικητικό έργο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ υποστηρίζουν οι συνάδελφοι:

Βαρδουλάκη Ελένη ΠΕ06,

Δήμος Κωνσταντίνος ΠΕ70

Κοσμά Γεωργία ΠΕ01

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2651039752, 2651064862