Διαδυκτιακό περιβάλλον επικοινωνίας με μαθητές και συναδέλφους – Συγγραφέας: Τρύφων Παύλος

Αρχεία για Φεβρουάριος, 2014


Σενάριο διδασκαλίας στις Τέμνουσες Κύκλου με χρήση ΤΠΕ

Πλήρης παρουσίαση της σχετικής ενότητας με χρήση Η/Υ.  

Στα συνημμένα αρχεία περιέχονται όλες οι γνωστικές και θεωρητικές λεπτομέρειες της διαδικασίας. 

Έγινε χρήση του λογισμικού geogebra ενώ τα αρχεία είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf και Word.                                                 

Τα τελικά συμπεράσματα είναι αποτέλεσμα πραγματικής εφαρμογής στην τάξη.  

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται:

α) η διαπίστωση και ο έλεγχος υποθέσεων στις τέμνουσες κύκλου, μέσω δυναμικών οπτικών μετασχηματισμών (αυξομειώσεων και μετατοπίσεων),

β) η εισαγωγή των ιδιοτήτων των τεμνουσών ενός κύκλου με αλγεβρικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά στο πλαίσιο της συμμεταβολής.

εδώ

Επιμέλεια: Παύλος Τρύφων


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων