Άρθρα με ετικέτα Video

FLL 2015-2016 TRASH TREK CHALLENGE

Το εγχειρίδιο χρήσης του προπονητή

Το βίντεο για Robot Game

Για περισσότερες πληροφορίες στο Trash Trek Challenge

,

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σεμινάριο Προπονητών FLL στο Νόησις

poster1 coach_seminar-624x828

Υλικό Σεμιναρίου προπονητών στο Νόησις

 

, ,

Δεν υπάρχουν σχόλια

Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια

Women of the digital age

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started With The LEGO Mindstorms EV3 Touch Sensors

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started With The LEGO Mindstorms EV3 Ultrasonic Sensor

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started With The LEGO Mindstorms EV3 Color Sensor

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started With The LEGO Mindstorms EV3 Gyro Sensor

Δεν υπάρχουν σχόλια

Lego Mindstorms ev3 vs nxt 2.0 Differences

Δεν υπάρχουν σχόλια

LEGO Mindstorms EV3 Core Set Whats in the Box

Δεν υπάρχουν σχόλια