Άρθρα κατηγορίας SCRATCH

Δημιουργία Αναλογικού Ρολογιού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Παρουσίαση για Scratch

Δεν υπάρχουν σχόλια

Senario απλής και σύνθετης δομής επιλογής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Διδακτικό Σενάριο για δομή επανάληψης στο Scratch

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εξελληνισμός και Διδακτική Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος Scratch

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ SCRATCH

Δεν υπάρχουν σχόλια

SCRATCH KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εισαγωγή στο Scratch

Δεν υπάρχουν σχόλια