Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε :

  • Τι είναι Υπολογιστής
  • Από τι αποτελείται ένα Υπολογιστικό Σύστημα (Λογισμικό και Υλικό)
  • Δείτε τα βίντεο και τις ασκήσεις

Επίσης δείτε το παρακάτω βίντεο και που περιγράφει τι είναι ένας υπολογιστής  (μπορείτε να βάλετε ελληνικούς υπότιτλους από τις ρυθμίσεις):

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για το υλικό τον κ. Παππά Δημήτρη δημιουργό του εκπαιδευτικού ιστότοπου dimpapp.gr