Δυαδικό Σύστημα

Πως “μετράει ο υπολογιστής” ;

Πως αποθηκεύεται μια εικόνα στο σκληρό δίσκο;

Πως μεταφέρεται ένα βίντεο από το YouTube στον υπολογιστή μας;

Writing Binary Numbers | wild.maths.org

 

Δείτε αυτά τα βίντεο και.. θα καταλάβετε…

 

 

(βάλτε ελληνικά από τις ρυθμίσεις):