Αρχεία και φάκελοι

Πατήστε  εδώ στους συνδέσμους για να διαβάσετε, να δείτε τα βίντεο και να κάνετε τις ασκήσεις για τα αρχεία και τους φακέλους

Σας προτείνω να κάνετε στο σπίτι σας τις δραστηριότητες που βρίσκονται στο τέλος της σελίδας ανάλογα με την τάξη σας.

 

 

Ευχαριστούμε για το υλικό τον κ. Παππά Δημήτρη δημιουργό του εκπαιδευτικού ιστότοπου dimpapp.gr