Τηγανέλαια

Αγαπητοί γονείς,

Σας  ενημερώνουμε για τη συνεργασία του σχολείου μας  με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1990 από μια ομάδα ανθρώπων με ένα κοινό όραμα: την προστασία του περιβάλλοντος από την έως τότε αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Από το 1990 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η συνεργασία μας σε πρώτο στάδιο, θα αφορά στην ανακύκλωση τηγανέλαιου, το οποίο θα φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο σε πλαστικά μπουκάλια από τα σπίτια τους. Αφορά ελαιόλαδο ή σπορέλαια καθαρά (χωρίς την πρόσμιξη νερού) , που προέρχονται από φριτέζες, τηγάνια, ταψιά. Όταν μαζεύεται αρκετή ποσότητα τηγανέλαιου, ένας αντιπρόσωπος από την εταιρεία θα το παίρνει και θα δίνει στο σχολείο ανταποδοτικά: χαρτί Α4, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας απορρυπαντικά κτλ. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών στην ανακύκλωση. Σίγουρα, θα συνεχίσουμε με πολλές οικολογικές δράσεις τη νέα χρονιά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου