Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες/ώρες που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς στο σχολείο προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους, ορίζονται οι εξής: Η πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα μεταξύ 13:00μ.μ -14:00μ.μ.

Σε περίπτωση ανάγκης, θα ορίζονται ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.