Εκπαιδευτικοί

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου: κ. Σοφία Μουχτερού