Πρόγραμμα Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.

Ξεκίνησε στο Νηπιαγωγείο μας το Πρόγραμμα  Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. Ενημερώνουμε τους γονείς ότι το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού &Αθλητισμού, που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων,μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες αποσκοπούν στην …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πρόγραμμα Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.’ »