Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου

  Στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου παρακολουθήσαμε Πρόγραμμα «Διατροφή και Περιβάλλον»   Ζυμώσαμε ψωμί     Το πλάσαμε και του δώσαμε το σχήμα που θέλαμε   Έτοιμο τω Ψωμάκι μας!!!!!