ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ( ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2021-22)Λήψη αρχείου

Συμμετοχή του σχολείου στο διεθνές πρόγραμμα για τα “Οικολογικά Σχολεία”Λήψη αρχείου