Συμμετοχή του σχολείου στο διεθνές πρόγραμμα για τα “Οικολογικά Σχολεία”Λήψη αρχείου