0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 09-05-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, την Δευτέρα 10/5 ξεκινάει η δια ζώσης επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, σύμφωνα με την  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707 (ΦΕΚ: 1825Β/5-5-2021), είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων self test),για όλους τους μαθητές/τριες και όλο το προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται από το φαρμακείο, με τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αναλυτικές οδηγίες για την όλη διαδικασία, σας έχουν σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Συνεπώς, από τη Δευτέρα 10/5, θα εισέρχονται στον χώρο του σχολείου, μόνο όσοι/ες μαθητές/τριες και εργαζόμενοι/ες έχουνολοκληρώσει τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και επιδεικνύουν το απαραίτητο έγγραφο.

Tέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, όλα τα μέτρα που είχαν ληφθεί πριν την αναστολή λειτουργίας, για την πρόληψη της διασποράς του covid-19,  παραμένουν σε ισχύ.

Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ

ΜΑΡΟΥΦΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση