Ανακοινώσεις

Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγγραφές σχολικού έτους 2022-2023

Οι εγγραφές των νηπίων/ προνηπίων που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο το σχολ. έτος 2022- 2023 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 1 – 20 Μαρτίου 2022 (σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο Νηπιαγωγείο φέτος θα φοιτήσουν μαθητές που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2017 (Νήπια) και το 2018 (Προνήπια).

Η εγγραφή των προνηπίων στο 2ο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα ( σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109).

Οι γονείς θα εισέλθουν στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) με τους κωδικούς του taxis net και θα επιλέξουν το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» θα βρείτε εδώ.

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι γονείς στο Νηπιαγωγείο είναι τα παρακάτω:

1. Βιβλιάριο Υγείας του νηπίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, το οποίο συμπληρώνεται από τον παιδίατρο. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά, δεν απαιτείται νέο ΑΔΥΜ.

3. Αίτηση φοίτησης στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εφόσον ζητηθεί (θα συμπληρωθεί στο σχολείο)

4. Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

· Για την εγγραφή του παιδιού στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα απαιτείται σχετική αίτηση δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

· Η αποχώρηση των μαθητών/τριων του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος είναι στις 16.00 και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών δεν προβλέπεται.

· Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα νήπια/ προνήπια που είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00 π.μ

· Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προ νήπια.

Οι γονείς θα προσέρχονται στο Νηπιαγωγείο για να ολοκληρώσουν την αίτηση εγγραφής με την κατάθεση των δικαιολογητικών, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.