Ωράριο

Ωράριο Λειτουργίας Νηπιαγωγείου (σχ. έτος 2023-2024)

 

Τμήμα 1:

8.15- 16.00

Τμήμα ΔΥΕΠ 1, 2, 3 και 4: