Εσωτερική αξιολόγηση

year-2022-school-9051510-form-8-synopsis (2)

Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης ΣΜ σχ. έτους 2022-23.

 

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου.