Παραδοσιακά παιχνίδια από όλο τον κόσμο!

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης του σεμιναρίου Teach. In. G. που χρηματοδοτείται από την Unicef και υλοποιείται από το ΕΚΠΑ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ