Όραμα και στόχοι

Το νηπιαγωγείο Κεντριού βρίσκεται σε ένα χωριό 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Ιεράπετρας.  Μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία βασιλεύει η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία επιδιώκουμε τον σεβασμό της προσωπικότητας του νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και τον σεβασμό στις ατομικές του διαφορές. Όραμα μας είναι να έχουμε ένα σχολείο γεμάτο χαμόγελα ένα σχολείο που να αποτελεί καινοτόμο οργανισμό μάθησης. Η διαμόρφωση παιδιών με κριτική σκέψη, που να μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας,  η διαμόρφωση πολιτών με περιβαλλοντική συμπεριφορά και  η ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα είναι βασικοί στόχοι μας.

Το νηπιαγωγείο Κεντριού αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στη γνώση και στην κοινωνία μέσω της βιωματικής εμπειρίας και των καινοτόμων πρακτικών που χρησιμοποιεί. Αναγνωρισμένο με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning από  τη σχολική χρονιά 2018-2019 και μετέπειτα  έχουμε σαν στόχο τη διαμοιρασμένη ηγεσία, τη συνεργασία και ομαδική εργασία , την ένταξη και την καινοτομία.  Αντιμετωπίζουμε τους μαθητές  ως φορείς αλλαγής και στοχεύουμε γίνουμε πρότυπο για άλλα σχολεία.

Το όραμα του Νηπιαγωγείου μας βασίζεται στην Καινοτομία που διέπει όλες τις δραστηριότητες που υλοποιούμε. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η Επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ( εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, κοινωνία ). Χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές , Νέες Τεχνολογίες και Ρομποτική συμβαδίζουμε με την εποχή αναζητώντας συνεχώς τη γνώση για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν απόψεις για τις μεθόδους και καινούργιες Ιδέες έτσι ώστε να αναπτύξουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Σκοπός του  είναι να δημιουργήσει σε όλα ανεξαιρέτως τα νήπια τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσουν τη μελλοντική τους μάθηση. Να προσφέρει κυρίως μαθησιακές εμπειρίες, που θα επιτρέψουν στα παιδιά, σε όποιο αναπτυξιακό και μαθησιακό στάδιο κι αν βρίσκονται να αναπτυχθούν ομαλά και ολόπλευρα, δηλ. σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά και να θεμελιώσουν τις βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουν την εκπαιδευτική τους πορεία.

Οι στόχοι μας :
• Η ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών ιδιαίτερα μέσα στις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες που βιώνουμε ως σχολική κοινότητα αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό και οικογενειακό πλαίσιο.

• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων και την εμπέδωση του αλληλοσεβασμού.
• Η συστηματική καλλιέργεια δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, κατανόησης και διαχείρισης του λάθους
• Η ανοιχτότητα στο διαφορετικό και την ισότιμη ένταξή του στο σχολικό πλαίσιο.
• Η εξοικείωση με μεθόδους διερευνητικής μάθησης και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
• Η επίλυση διαφωνιών, προβλημάτων και συγκρούσεων με ειρηνικό τρόπο.
• Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
• Η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και την υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών.
• Η καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας.
• Η προώθηση ενός υγιούς ψηφιακού γραμματισμού και ορθής χρήσης του διαδικτύου.
• Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
• Η ανάπτυξη μιας περισσότερο εξωστρεφούς σχολικής πολιτικής με την γνωστοποίηση των σχολικών δράσεων στην κοινότητα
• Η συνεργασία και αλληλεπίδραση με φορείς και δομές σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Στοχεύουμε σε ένα σχολείο που  να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών, ένα σχολείο  ενταξιακό που να αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ένα Σχολείο ψηφιακό μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας, αλληλεγγύης και ομαδικού πνεύματος.

Γιατί…..

Πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον εαυτό του …

Υπάρχει ένας ενήλικας που πίστεψε πρώτα σε αυτό !