Προσωπικό

Σχολική χρονιά 2022 -2023

Στο νηπιαγωγείο Κεντριού στη σχολική χρονιά 2022-2023 διδάσκουν οι παρακάτω νηπιαγωγοί :

Παπουτσάκη Καλλιόπη –  Π60 Νηπιαγωγός : Προϊσταμένη – υπεύθυνη για Β’ Απογευματινό – ολοήμερο τμήμα

Ανδρομάχη Τσιάντα –  Π60 Νηπιαγωγός : υπεύθυνη για το Β’  πρωϊνό τμήμα

Χατζηδημητρίου Γεωργία –  Π60 Νηπιαγωγός : υπεύθυνη για το Α΄’ πρωινό τμήμα

Λιανάκη Εμμανουέλα  –  Π60 Νηπιαγωγός : υπεύθυνη για το Β’ απογευματινό – ολοήμερο τμήμα

Μπίστα Παναγιώτα – Π60 Νηπιαγωγός : υπεύθυνη για το διευρυμένο πρόγραμμα ολοήμερου

Αναστασοπούλου Ελένη – Π06 Αγγλικής γλώσσας : υπεύθυνη για το μάθημα των Αγγλικών