Παιχνίδια μαθηματικών με μέλισσες

Μέτρησε πόσες μέλισσες έχει κάθε εικόνα και σύρε την με το ποντίκι πάνω στο σωστό αριθμό.

 

Τοποθέτησε στο κουτάκι τον αριθμό που δείχνει πόσες είναι οι μέλισσες στην εικόνα.