Άρθρα για Ιούνιος, 2015

Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω : Τα σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους στα Δημοτικά Σχολεία ρυθμίζονται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/τ. Α΄) .                Τίτλοι Η αποστολή των τίτλων στα Γυμνάσια, συνοδευμένων από κατάσταση, θα γίνει «με απόδειξη»την ημέρα της… (συνέχεια…)