Αρχεία για Ιανουάριος 18, 2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δημόσια αντιπαράθεση-debate)

  Ίαμβοι και Ανάπαιστοι, Κ. Παλαμάς (ποίημα 28, σελ. 115 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΠΟΙΗΜΑ) Το τίμημα της προόδου (Παράλληλο κείμενο) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – DEBATE