Αρχεία για Οκτώβριος, 2015

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

A. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ομαδοσυνεργατική μέθοδος) Σύνδεση προτάσεων Β. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες (δύο σε κάθε ομάδα) και αναθέτουμε τη διερεύνηση ενός τομέα που συνθέτουν τον ελληνικό πολιτισμό και την προσφορά του στην ανθρωπότητα     ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 2.Πολιτική στην Ελλάδα 3. ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

«Όπου ακούς μουσική …»

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «Όπου ακούς μουσική…» Σύγχρονες Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις 18-20 Ιουνίου 2015, Πάτρα  Κάθε χρόνος και ένας δημιουργός ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  «Τι μας είπαν δύο κορυφαίοι συνθέτες…» σελ.163

Teachers’ professional development in Greece

3rd International Symposium    ‘‘New Issues on Teacher Education’’ September 11 – 13, 2015 University of Thessaly, Volos, Greece Teachers’ professional development in Greece An open and flexible learning environment or a confined and rigid education system? σελ.426