Δημοσιευμένο στην κατηγορία ψυχολογία

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών»

Με επιτυχία, επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών», στο 4ο Νηπιαγωγείο